Importsentral

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Importsentral

Her kan du importere følgende data:

  • Produkt
  • Kunde
  • Leverandør
  • Kontoplan
  • Variable lønnsposter
  • SAF-T
  • Bilag
  • Ordre
  • Faktura

De ulike importene fungerer mer eller mindre på samme måte. Om du ønsker å fylle ut excel-mal for import, velg Last ned mal. Om du har en Uni standard-fil (UniStd), kan du gå rett til Importer.


NB: Import av data kan ikke reverseres


Eksempelet viser import av produkter via excel-mal.

1. Klikk på Last ned mal. Her har du mulighet til å ta med eksisterende (her: produkter).

Cs importsentral 1.png

Cs importsentral 4.png

2. Excel-malen fylles ut og lagres med den informasjonen du ønsker å registrere i systemet.

Cs importsentral 2.png

3. Klikk på Importer for å laste opp filen du nå har fylt ut.

4. Du velger om du ønsker å hoppe over dupliserte produkter eller om du vil overskrive eksisterende produkter. 

5. Klikk på Start import.  

 Cs importsentral 3.png

Teknisk beskrivelse

Importsentralen håndterer import av Uni Standard format.

Under følger beskrivelse av feltene som blir med inn i systemet. Fargen rød illustrerer data som eksporteres fra V3 men som ikke importeres til systemet.

Kunde:

1 RECTYPE =30
2 Kontonr.
3 Navn
4 Adresse
5 Adresse 2
6 Postnr.
7 Poststed
8 Saldo i fjor
9 Gironr.
10 Kredittdager
11 Kjedenr.
12 Kategori
13 øk.kategori
14 Telefon
15 Telefaks
16 BLANK
17 Omsetning i år
18 Rabatt
19 Telefaks
20 MVA nummer
21 Landkode
22 Land
21 Valutakode

Leverandør:

1 RECTYPE=40
2 Kontonr.
3 Navn
4 Adresse
5 Adresse 2
6 Postnr.
7 Poststed
8 Saldo i fjor
9 Gironr.
10 Faktoring
11 Telefon
12 BLANK
13 BLANK
14 BLANK
15 BLANK
16 BLANK
17 Landkode
18 Land
19 Valutakode
20 Organisasjonsnummer 

Produkt

1 RECTYPE=70
2 Vareident
3 Varenavn
4 Enhet
5 Kontonr
6 Avdeling
7 Momsind
8 Serienr
9 Lokasjon_Lager
10 Pris1
11 Innpris_Selvkost
12 Rabattstatus
13 Salg_I_Aar
14 Salg_I_Fjor
15 Lagerbeholdn1
16 BestiltKvantum
17 BLANK
18 Varegruppe
19 Pris2
20 Pris3

Forklaring til MVA koder:

7 Momsind:         Uni V3   → UE
25 % Eks.mva / Ex.vat 0  -> 3
25 % Inkl.mva / Incl.vat 1 -> 3 "PriceIncVat" / Check the box that says that price includes mva/tax. Import as 'PriceIncVat'.
15 % Eks.mva / Ex.vat 4  -> 31
15 % Inkl.mva / Incl.vat 5 -> 31 "PriceIncVat" / Check the box that says that price includes mva/tax. Import as 'PriceIncVat'.
12 % Eks.mva / Ex.vat 6  -> 33
12 % Inkl.mva / Incl.vat 7 -> 33 "PriceIncVat" / Check the box that says that price includes mva/tax. Import as 'PriceIncVat'.
0 mva fritt salg, innenfor loven 2 -> 5
Blank "blank"  -> 3  If no record then use 3, 25%