Versjon 159

Regnskap

 • Kreditering av leverandørfaktura
  Ved kreditering av leverandøraktura vil systemet nå huske opprinnelig kontering.
 • Excel-eksport av eiendeler
  Liste over eiendeler kan nå eksporteres til excel.

Lønn

 • Påslag i fast beløp
  Det er nå mulig å legge til et påslag i fast beløp på lønnsarter.

 • Visning av skattetrekk
  Dersom en ansatt kun har ett prosenttrekk eller tabelltrekk, vil systemet vise hvilken prosent/tabell som benyttes i lønnsavregningen.

 • 0-antall på lønnsart
  Under innstillinger på lønnsart er det nå mulig å angi at lønnsart skal innrapporteres med 0 i antall i A-meldingen

 • Listevisning ansatt i lønnskjøring
  Ved navigering til ansattkort fra lønnsavregning vil systemet nå vise valg ansatt i listen når man navigerer tilbake til lønnsavregning.

Øvrig

 • Saft-import fra Duett
  Det er nå mulig å importere SAF-T fil fra Duett.