Versjon 161

Regnskap

Lønn

 • Egendefinerte dimensjoner i lønnsavregning
  Egendefinerte dimensjoner vil nå være synlige i lønnsavregning. 
 • Egendefinerte dimensjoner på faste lønnsposter
  Egendefinerte dimensjoner kan nå legges til på faste lønnsposter. 

Salg

 • Forbedring purringer
  Følgende forbedringer er gjort i purrefunksjonen:
 1. Forsinkelsesrente kan nå beregnes av systemet
 2. Purrestopp på kundenivå
 3. Reskontroverdi synlig i purretabell. Bruker vil nå varsles ved avvik mellom reskontroverdi og purrebeløp
 4. Ny oversikt under purringer: Fullførte purringer