Versjon 162

Generelt

Varsel om endring i administrator-rolle

 • I løpet av andre kvartal vil brukerrollen «Administrator» endres. Per nå gir denne rollen full tilgang til alle funksjoner i systemet, men når endringen implementeres vil den kun gi tilgang til innstillinger og markedsplass. Andre tilganger vil måtte aktiveres gjennom produktkjøp. 

Vi vil komme tilbake med mer info når vi har en konkret dato for denne endringen.

Regnskap

Reverser avskrivninger

 • Det er nå mulig å reversere utførte avskrivninger på eiendeler

Registrer eiendel som kjøretøy

 • Ved registrering av bil som eiendel er det nå mulig å angi listepris, biltype og registreringsår.

Forslag eiendeler

 • Ved saldo på eiendelskonto i balansen vil eiendeler nå gi en total oversikt over dette og foreslå registrering av eiendeler

Zoom på vedlegg

 • Når vedlegg åpnes i eget vindu er det nå mulig å zoome mer enn 100%.

Lønn

Egendefinerte dimensjoner

 • Egendefinerte dimensjoner vil nå hensyntas i følgende områder på lønnsavregning:
 1. I konteringssammendrag for bokføring av lønnsavregning
 2. Eksport av lønnsbilag
 3. I tabeller for lønnsavregning i funksjonen «Oversikt» under Nøkkeltall.

Salg

Dimensjon i tabeller

 • Alle egendefinerte dimensjoner er nå tilgjengelig i tabeller i tilbud, ordre og faktura

Timer

Desimalvisning i timeregistrering

 • Registrerte timer vises nå med to desimaler fremfor én.