Versjon 167

Lønn

A-melding

A-melding er oppdatert med et oversiktsbilde og egen veiviser for innsending av a-melding. Se her for mer info om ny funksjonalitet.

Menypunkt for trekkmaler og saldo

Trekkmalder og saldo er nå tilgjengelig fra menypunktet «Flere valg» i oversikten over ansatte i lønnsmodulen.

Prosjekt Beta

Gjenåpne prosjekt

Det er nå mulig å gjenåpne avsluttede prosjekt

Regnskap

Kommentar på leverandørfaktura

I oversiktsbildet for leverandørfaktura ligger det en nå en kolonne for meldinger. Her vil det vises et ikon dersom brukere har lagt inn kommentar på en inngående faktura.

Søk på bilag

I søk på bilag vil linker i kolonner som kontonummer, reskontronummer og leverandør ta bruker til andre funksjoner.