Versjon 168

Lønn

Periodisering av lønnsbilag

Det er nå mulig å periodisere lønnsbilag i en annen periode enn utbetalingsdato. Funksjonen må aktiveres fra innstillinger for lønn. 

Datoutvalg for utsendelse av lønnsslipp

Det er nå mulig å angi dato for når lønnsslipp skal sendes til ansatte. Merk at slik utsendelse frem i tid ikke vil kunne kanselleres eller endres når den er lagt i utsendelseskø

Salg

Repeterende faktura: Hopp over periode

For repeterende faktura er det nå mulig å angi at en periode i planen ikke skal faktureres

Regnskap

Leverandør med avtalegiro

På leverandørkort kan man nå angi om selskap har avtalegiro mot leverandør. Systemet vil da gi advarsel om man forsøker å legge faktura til betaling

Dimensjoner i godkjenningsbilde

I godkjenningsbilde under nøkkeltall vil dimensjoner som er lagt på faktura nå være synlig

Bankavstemming på tvers av kalenderår

Åpne poster i bankavstemming vil nå bli med over til nytt kalenderår

Kreditering av leverandørfaktura – Krediter betaling

Man vil nå få opp et varsel om man krediterer en leverandørfaktura som er betalt eller lagt til betaling. Advarsel vil variere avhengig av status på betaling.