Invitere ny bruker

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Brukere

CS.Inv.ny bruker.UM.png

2. Klikk på Inviter bruker.

CS.Inv.ny bruker1.UM.png

3. Legg inn e-postadresse og klikk på Send invitasjon.

Hvis invitasjonen utløper før brukeren aktiveres, kan du klikke på de tre kulepunktene til høyre for Roller og tilganger og velge Send ny invitasjon. Her kan du også velge å avbryte en invitasjon.


CS.Inv.ny bruker2.UM.png

4. Velg Kjøp produkt, sett hake ved de tilgangene brukeren skal ha, og klikk på Lagre endringer. 

CS.Inv.ny bruker3.UM.png

Du kan endre disse tilgangene senere. Dette gjøres samme sted som du sender invitasjonen fra. Klikk på Roller og tilganger tilhørende aktuell bruker for å foreta endringer.

Hvis du gir brukeren administratortilgang på selskapet, kan brukeren senere legge til og fjerne roller og tilganger på seg selv.