Bruk av årsavslutningsmodulen for AS (video)

Årsavslutning er en tilleggsfunksjon som aktiveres via markedsplassen i Unimicro. For å kunne sende inn årsavslutning fra Unimicro, må selskapet ha oppsett mot Altinn.

For AS består årsavslutningen av seks steg:

  • Sjekkliste før du går i gang
  • Avstemming av balansen
  • Avskrivninger og forskjeller
  • Beregning av skatt og disponering av resultat
  • Veiviser til skattemelding og næringsspesifikasjon
  • Veiviser til årsregnskapet

 

I denne videoen (20 min.) veileder vi deg i korte trekk gjennom disse seks stegene.