Avskriv restbeløp åpne poster

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Åpne poster

2. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell åpen post. Velg Avskriv restbeløp.

Cs avskriv restbeløp åpne poster 1.jpg

 

3. Velg hovedbokskonto og MVA-kode som avskrivingen skal føres mot. Beskrivelse er valgfritt.

4. Klikk på Avskriv restbeløp.

Cs avskriv restbeløp åpne poster 2.jpg

Hvis restbeløpet er mellom -10 og 10 kroner, vil systemet automatisk foreslå å kontere føringen mot hovedbokskonto 7740 - Ørediff. Hvis beløpet er større enn dette, må du selv angi hovedbokskonto.