Årsavslutning: Gevinst og tap

Trinn 4 i steget for avskrivninger og forskjeller vil alltid dukke opp når du kjører årsavslutning. Hvis det er levert ligningsoppgave for foretaket i tidligere år, må du finne skjemaet RF-1219 fra ligningsoppgaven. Post 51 i dette skjemaet viser saldoen for gevinst- og tapskontoen ved utgangen av forrige regnskapsår. Systemet vil gjøre en sjekk mot nåværende saldo på denne kontoen, og beregne eventuell forskjell i regnskapsmessig og skattemessig verdi på gevinst- og tapskonto.

Cs årsavslutning gevinst og tap.jpg