Årsavslutning: Skattemessig verdi på aksjer

Trinn 5 i steget for avskrivninger og forskjeller er kun aktuelt dersom foretaket har saldo på eiendelskontoer for aksjer. Systemet vil automatisk hente regnskapsmessig IB og UB, samt skattemessig UB for disse kontoene. Hvis dette er første gang funksjonen brukes, eller hvis det er endringer i saldoen som ikke kan fanges opp av systemet (for eksempel nye kjøp), må du imidlertid legge inn skattemessig IB for de aktuelle eiendelseskontoene. Dette er det eneste feltet i skjemaet som kan redigeres.

Cs årsavslutning skattemessig verdi på aksjer.jpg