Påkrevde dimensjoner

Du kan velge at en konto skal påføres en dimensjon. Disse har tre statuser:

  • Påkrevd: Du får ikke bokført mot kontoen med mindre det er lagt inn dimensjon
  • Advarsel: Du får en advarsel dersom du bokfører uten den valgte dimensjonen
  • Ikke satt: Ingen restriksjoner (standard)

Aktivering av påkrevde dimensjoner kan gjøres for en enkelt konto om gangen eller basert på et utvalg av kontoer.


Sette påkrevde dimensjoner på en enkelt konto

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan

2. Velg aktuell konto

3. Gå til feltet for Påkrevde dimensjoner. Der velger du dimensjonen og velger deretter Påkrevd, Advarsel eller Ikke satt.

4. Klikk Lagre.

Cs Påkrevde dimensjoner 1.jpg


Sette påkrevde dimensjoner på et utvalg av kontoer

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan

2. Trykk på de tre kulepunktene i høyre hjørne og velg Sett påkrevde dimensjoner.

Cs påkrevde dimensjoner 2.jpg

3.  Her velger du dimensjon og velge hvilken type restriksjon du ønsker å sette (Påkrevd, advarsel eller ikke satt). Du kan deretter velge spennet av kontoer som denne regelen skal gjelde for. Klikk Lagre.

Cs påkrevde dimensjoner 3.jpg

Hvis du ønsker å reversere valget setter du de påkrevde dimensjonene til Ikke satt.