Laste opp flere dokument i leverandørfaktura og bilag

Flere vedlegg i leverandørfaktura

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura.

2. Velg aktuell faktura fra innboksen og klikk på Registrer leverandørfaktura.

3. Hent frem flere vedlegg ved å klikke på Hent fra innboks eller Last opp.

Cs last opp flere dokument i en leverandørfaktura og bilag 1.jpg

4. Sett hake ved filene som skal knyttes opp mot fakturaen og klikk på Velg markert fil.

Cs last opp flere dokument i en leverandørfaktura og bilag 2.jpg


Flere vedlegg på bokførte bilag

1. Gå til Regnskap og Søk på bilag.

2. Klikk inne i vedleggskolonnen på aktuelt bilag for å laste opp flere vedlegg.

Klikk på bildet for å forstørre

Cs last opp flere dokument i en leverandørfaktura og bilag 3.jpg