Fordelingsnøkler

Ved å bruke fordelingsnøkler kan du automatisk fordele regnskapstransaksjoner på ulike dimensjoner. Dette kobles til en konto i kontoplanen og fordelingen skjer dermed automatisk.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Fordelingsnøkler. 

2. Klikk på Opprett ny.

3. Legg inn navn og parametre og klikk Lagre. 

Klikk på bildet for å forstørre

cs. Fordelingsnøkler 1 um.png

Når fordelingsnøkkelen er opprettet må den tildeles en konto.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Kontoplan

2. Finn aktuell konto som kobles mot fordelingsnøkkelen ved å søke opp kontoen eller bla i listen.

3. Legg inn fordelingsnøkkelen og klikk Lagre.

cs. Fordelingsnøkler 2 um.png