Opprette og administrere Teams

Teams er en måte å kategorisere brukere, og kan brukes til timeregistrering og i flyten for leverandørfaktura. I timeregistrering brukes teams til å gruppere brukere og velge en eller flere ledere som skal godkjenne registrerte timer, mens i fakturaflyt brukes det til å la en bestemt gruppe godkjenne faktura ved tildeling. Merk at det kun er personer som har en bruker i systemet som kan legges til i teams.

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Teams.

CS.Opprette og administrere teams.UM.png

2. Klikk på Nytt team.

CS.Opprette og administrere teams1.UM.png

3. Legg inn navn på Teamnavn og søk opp brukere. Under Ansvar velger du hvilket ansvar du vil tildele en bruker på teamet. Bruk Enter-tasten for å opprette en ny linje og søke opp neste bruker. Klikk på søppelikonet til høyre dersom du ønsker å fjerne en bruker fra teamet. Klikk på Lagre team. 

CS.Opprette og administrere teams2.UM.png

4. Bruk nedtrekkslisten Velg team for å få en oversikt over samtlige team på selskapet, og velg et av dem for å få en oversikt over teamet og dets brukere.

5. Fra nedtrekkslisten til høyre for Lagre team kan du velge å slette et team.

CS.Opprette og administrere teams3.UM.png


NB:
Dersom du skal benytte team til timegodkjenning må teamet spesifiseres på timebrukeren