Åpne poster: Tilbakebetale beløp

Du kan registrere en tilbakebetaling til kunder og leverandører, for eksempel hvis det har blitt betalt for mye eller det er avvik i det betalte beløpet. Merk at kun negative restbeløp kan utbetales fra leverandører. 

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Åpne poster.

2. Velg enten Kunde eller Leverandør fra nedtrekkslisten for åpne poster.

3. Velg aktuell reskontro.

4. Finn det gjeldende beløpet, klikk på de tre kulepunktene og velg Tilbakebetal beløp.

Cs tilbakebetale beløp 1.jpg

4. Du vil se en oversikt over betalingsdetaljene, og disse kan fritt endres. Vær spesielt oppmerksom på at beløpet og kunden/leverandørens kontonummer er korrekte. Når du velger Legg til betaling, vil denne betalingen legges til i utbetalingslisten i bankmodulen.

Cs tilbakebetale beløp 2.jpg