Aktivere purrestopp


Aktivere purrestopp på fakturanivå

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura. Hent frem aktuell faktura.

  2. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Send Faktura og velg Aktiver purrestopp.

CS.AktiverePurrestopp.UNI.1.png

  1. Klikk på Opphev purrestopp i nedtrekkslisten for å oppheve purrestopp på faktura.

CS.AktiverePurrestopp.UNI.2.png

 

Aktivere purrestopp fra purrelisten

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Purring. Klikk i visningsfeltet og velg Klar for innkreving.

  2. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell faktura og velg Aktiver purrestopp.

CS.AktiverePurrestopp.UNI.3.png

  1. Klikk i visningsfeltet og velg Faktura med purrestopp. Ønsker du å deaktivere purrestopp klikker du på de tre kulepunktene på aktuell faktura og velger Deaktiver purrestopp.

CS.AktiverePurrestopp.UNI.4.png

 

Aktivere purrestopp på kundekort

  1. Gå til Salg i venstremenyen og klikk på Kunder. Velg aktuell kunde.

  2. Bla ned til Purring under Detaljer og sett hake ved Purrestopp. Klikk på Lagre for å lagre endringene. Når det er aktivert purrestopp på en spesifikk kunde, vil ingen fakturaer til denne kunden vises i purrelisten.

CS.AktiverePurrestopp.UNI.5.png