Periodisere utgående faktura

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura

  2. Klikk på Ny Faktura for å opprette en ny faktura og fyll ut

cs.  Periodisere utgående faktura 1 um.png

  1. Klikk på de tre kulepunktene og velg Periodisering

cs.  Periodisere utgående faktura 2 um.png

  1. Fyll ut og klikk på Lagre periodisering. 

cs.  Periodisere utgående faktura 3 um.png

Om du ønsker at systemet skal foreslå andre hovedbokskontoer som standard, kan du endre balansekonto og resultatkonto under salgsinnstillinger.