Redigere eksisterende hovedbokskonti

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan.

2. Velg konto du ønsker å redigere. Foreta endringer i kolonnen til høyre. 

3. Når du er ferdig å redigere klikker du Lagre.

Cs redigere eksisterende hb-konti.jpg