Roller og tilganger: Oversiktsbildet

Oversiktsbildet under Nøkkeltall lar deg søke på alle registrerte data i systemet. Her ser du hvilke tilganger oversiktsbildet gir, basert på brukerrolle: 

Oversikt - Regnskap

regnskapoversikt.png

Oversikt - Salg

salgoversikt.png

Oversikt - Time

timeoversikt.png

Oversikt - Lønn

lønnoversikt.png

Oversikt - Utsendelse

oversiktutsendelse.png

Oversikt - Bank

bankoversikt.png