Roller og tilganger i viderefakturering

Full tilgang regnskap kombinert med Full tilgang salg vil gi en bruker fullstendig tilgang til viderefakturering og behandling av utgående ordre/faktura. Alternativt vil en regnskapsrolle med fakturagodkjenning, kombinert med en salgsrolle med faktura- og ordretilgang være tilstrekkelig.

En regnskapsrolle med fakturagodkjenning kan være tilstrekkelig alene dersom en bruker kun skal viderefakturere inngående faktura. Denne tilgangen vil imidlertid ikke gi brukeren mulighet for å behandle utgående faktura/ordre videre, og det vil dukke opp feilmelding ved overføring. 

viderefakturerering.jpg
Dersom brukeren i tillegg har en salgsrolle med faktura- eller ordretilgang, vil vedkommende både kunne se aktuell faktura/ordre som blir viderefakturert, og kunne behandle denne videre.

rollesal.jpg

rolleregnskap.jpg

Klikk her for å se en fullstendig oversikt over systemets roller og tilganger.