Standardmal for e-postutsendelse

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Utsendelse. Velg aktuell fane (Faktura, Ordre, Tilbud)

CS.StandardMalForE-postUtsending.UNI.1.png


2. Bla ned til feltet E-post mal. Legg inn emne og velg Legg til verdi for å legge til en spesifikk verdi systemet skal autogenerere ved utsending. Legger du til fakturanummer som verdi, vil systemet alltid generere aktuelt fakturanummer i emneteksten for utsending.

CS.StandardMalForE-postUtsending.UNI.2.png


3. Legg inn svaradresse og teksten som skal forekomme i e-posten. Klikk på Legg til verdi dersom det er ønskelig at systemet skal autogenerere en spesifikk verdi i teksten. Du kan også legge til flere verdier.

Merk at e-postadressen faktura sendes fra ikke vil samsvare med den du har satt som svaradresse i malen, men det vil likevel være tydelig hvilken e-post mottakerne skal henvende seg til.


4. I forhåndsvisningsfeltet til høyre kan du se hvordan e-posten vil se ut for mottaker. Klikk på Lagre når du er fornøyd med den ferdige standardmalen.

CS.StandardMalForE-postUtsending.UNI.3.png