Administrere oppsett av purringer

Gå til innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Innkreving

CS.AdministrereOppsettAvPurringer.UNI.1.png

Denne siden er delt inn i Purreinnstillinger, Purreplan og Innstillinger for renter på purring.

Purreinnstillinger

 1. Sett minste fakturabeløp. Det vil nå kun være mulig å opprette purring for fakturaer som overstiger dette beløpet. Velg hvilken konto purregebyr skal føres mot.

 2. Sett hake ved Aksepter fakturabetaling uten purregebyr dersom du ønsker dette. Sett hake ved Bruk tittel/beskrivelse fra purreregler som emnetekst i epost til kunde dersom du ønsker at teksten som kommer frem på purringen også skal vises i selve e-posten som sendes ut til kunden.

 3. Klikk på Lagre innstillinger.

CS.AdministrereOppsettAvPurringer.UNI.2.png

 

Purreplan

 1. Velg Sett opp en plan dersom det ikke allerede er satt opp noen plan for purring og inkasso på aktuelt selskap.

 2. Aktiver Standard plan dersom du ønsker at kunder skal få en purring og et inkassovarsel før faktura sendes til inkasso. Klikk på Se detaljer for å se flere spesifikasjoner ved planen.

 3. Aktiver Streng plan dersom du ønsker at kunder kun skal motta inkassovarsel før faktura sendes til inkasso. Klikk på Se Detaljer for flere spesifikasjoner ved planen.

 4. Velg Endre egendefinert plan for å lage en purreplan med egendefinerte purreregler. Aktiver Egendefinert.

 5. Klikk på Lagre innstillinger.

CS.AdministrereOppsettAvPurringer.UNI.3.png

 

Innstillinger for renter på purring

 1. Aktiver Renteberegning på purring dersom du ønsker renteberegning for forsinkelsesrenter på purring.

CS.AdministrereOppsettAvPurringer.UNI.4.png

 1. Legg til hvilke kunder det skal beregnes renter for og Lukk Klikk på x kunder for å se hvilke kunder som ligger i listen.

CS.AdministrereOppsettAvPurringer.UNI.5.png

 

 1. Fyll ut Minste fakturabeløp for renteberegning for å sette et minimumsbeløp systemet skal regne renter fra.

 2. Velg om rentene skal regnes fra purredato eller forfallsdato på purringen ved å klikke i feltet under Beregningsmetode.

 3. Velg hvilken standardkonto du ønsker for renteinnbetalinger under Standardkonto renter.

 4. Sett hake ved Aksepter fakturabetaling uten renter dersom du ønsker å godta fakturabetaling uten renter. Renter vil da ikke ligge som restbeløp på kundereskontro når kunden har betalt.

 5. Klikk på Lagre innstillinger.

CS.AdministrereOppsettAvPurringer.UNI.6.png