Opprette egendefinert purreplan

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Salg. Klikk på Innkreving.

CS.OppretteEgendefinertPurreplan.UNI.1.png

 

2. Bla ned til Purreplan og velg Opprett egendefinert plan.

CS.OppretteEgendefinertPurreplan.UNI.2.png

 

3. Gå til Purring for å sette opp antall purringer. Klikk på Legg til purring dersom du ønsker å sette opp flere purringer. Du kan sette opp så mange purreregler du ønsker.

CS.OppretteEgendefinertPurreplan.UNI.3.png

 

4. Klikk på Inkassovarsel og sending for å sette opp regler for Inkassovarsel og Sending til inkasso. Velg Fjern inkassoregler fra planen dersom du ikke ønsker å sende faktura til inkasso.

CS.OppretteEgendefinertPurreplan.UNI.4.png

 

5. Spesifiser og fyll ut tittel, gebyr, dager fra og til forfall, melding og automasjon på purringen/inkassovarselet.

Tittelen du setter vil være navnet på regelen. Gebyret du setter vil også bli med på ytterligere purringer. Dager fra siste forfall indikerer hvor mange dager det går fra forfallsdato på original faktura eller siste purring, til purringen/inkassovarselet er klar til å sendes. Dager til forfall indikerer hvor mange dager som går fra purringen/inkassovarselet blir utsendt, til den forfaller.

Meldingen du skriver vil vises på blankett for purring/inkassovarsel. Velger du Opprett automatisk under Automasjon vil purringer/inkassovarsel opprettes med status «Ikke sendt», og må videre sendes manuelt. Velger du Send automatisk vil purringer/inkassovarsel sendes automatisk i henhold til purrereglene som er satt opp.

 

6. Gå til Oppsummering for å få oversikt over satte regler for purring, inkassovarsel og sending for inkasso. Velg Bekreft endringer.

CS.OppretteEgendefinertPurreplan.UNI.5.png