Widget: Banksaldo

Widgeten Banksaldo viser saldoen på alle kontoer med aktiv autobankavtale, og gir en oversikt over avviste utbetalinger, innbetalinger uten kobling og poster som må avstemmes. 

  • Avviste betalinger er utbetalinger som har feilet og krever en handling. Ved å klikke på Til utbetalinger sendes du direkte til fanen Avvist under utbetalinger i bankmodulen.

  • Innbetalinger uten kobling er innbetalinger som ikke kan matches mot en åpen post i systemet. Ved å klikke på Til innbetaling sendes du direkte til fanen Innbetalt, ingen match under innbetalinger i bankmodulen.

  • Poster å avstemme henviser til antall poster som ikke er avstemt. Ved å klikke på Avstem bank kommer du direkte til bankavstemming.

Banksaldo.png