Avtalegiro

For å komme i gang med AvtaleGiro i Uni Economy må det først tas stilling til om kunden allerede har en aktiv AvtaleGiro-avtale på samme kontonummer.

Avtalegiro_Uni Economy.pdf

Kunden har ikke AvtaleGiro fra før:

  1. Fyll ut AvtaleGiro-malen og send den til banken. Banken sender den videre til Mastercard (tidligere kjent som Nets). Du kan laste ned den nye malen for Uni Economy ved å klikke på lenken ovenfor.
  2. Når du får en e-postbekreftelse fra Mastercard (Nets) om at avtalen din er registrert, må du videresende bekreftelsen til support@unieconomy.no. Vi vil da aktivere funksjonen i systemet. Vennligst informer oss om du vil aktivere AvtaleGiro på alle fakturaer eller bare på fakturaer opprettet via rutinen Repeterende faktura.

Kunden har AvtaleGiro fra før og KID-oppsett og kundenummer er videreført fra tidligere system:

  1. Endre dataavsender/mottaker av FBO på eksisterende AvtaleGiro-avtale til 00225676. Banken vil hjelpe deg med dette.
  2. Når du mottar en bekreftelse på e-post fra Mastercard (Nets) om at endringen har trådt i kraft, vennligst videresend denne e-posten til support@unieconomy.no. Vi vil deretter aktivere funksjonen i systemet. Vennligst informer oss om du vil aktivere avtalegiro på alle fakturaer eller bare på fakturaer opprettet via rutinen Repeterende faktura.
  3. Før første fakturering etter at AvtaleGiro er aktivert, bør du bestille en FBO-fil hos Mastercard. Du kan lese den inn ved å gå til Bank i venstremenyen og velge Innbetalinger. Klikk på Hent og bokfør innbetalingsfil. Dette vil sørge for at eksisterende AvtaleGiro-kunder blir merket som dette på kundekortet. Hvis du ikke kan lese inn FBO-filen, men vet hvilke kunder som har en eksisterende avtalegiro-avtale, kan du aktivere dette manuelt per kundekort.

Cs avtalegiro 1.png

 

Cs avtalegiro 2.png

Kunden har AvtaleGiro fra før, men kundenummer er ikke videreført fra tidligere system:

I dette tilfellet har du tre valg.

  • Avslutt eksisterende AvtaleGiro-avtale og følg samme prosess som for ny avtale. Eksisterende AvtaleGiro-kunder må da melde seg på AvtaleGiro på nytt i nettbanken.
  • Gjennomfør en KID-bytteprosess hos Mastercard (Nets). Dette er tids- og kostnadskrevende, men sluttkunden trenger ikke å gjøre noe. Kontakt support for et kostnadsestimat.
  • Bruk KID-oppsett fra det gamle systemet i kombinasjon med feltet KID-identifikator på kundekortet. Hvis en kunde har fått et annet kundenummer etter overgangen til det nye systemet, legges det gamle kundenummeret inn i dette feltet. Denne prosessen må gjentas for hver kunde som har fått nytt kundenummer.

Cs avtalegiro 3.png

Hvordan lages en AvtaleGirofaktura?

Når du har mottatt bekreftelse fra oss om at AvtaleGiro er aktivert på klienten, kan du sende AvtaleGirofaktura ved å bruke rutinen for repeterende fakturering eller automatisk utsendelse i utsendelsesplanen. Sett AvtaleGiro som førsteprioritet i utsendingsplanen for å sikre automatisk distribusjon til Mastercard (Nets). Hvis epost-varsling er aktivert på kundekortet (bilde 2), vil mottaker også få fakturaen på e-post med et vannmerke .

Det er også mulig å sende manuelle faktura via AvtaleGiro, dersom dette er aktivert på klienten. Faktura lages da på vanlig måte, og sendes automatisk ut ved fakturering dersom automatisk utsending er aktivert. Dersom manuell utsendelse benyttes, må en velge AvtaleGiro i dialogvinduet som kommer opp ved fakturering.

Hvordan blir av- og påmeldinger på avtalegiro håndtert i Uni Economy etter oppstart?

Vi mottar FBO-filer fra Mastercard (Nets) med nye av- og påmeldinger. Disse blir håndtert automatisk, og vi gjør endringer på kundene som blir berørt. Du trenger ikke å ta stilling til dette selv.