Visningsbilder i Purring

Gå til Salg i venstremenyen og velg Purring. Klikk i feltet Visning for å velge aktuelt visningsbilde.

Klikk på bildet for å forstørre

CS.VisningsbilderPurring.UNI.1.png

 

Klar for innkreving

Her finner du alle forfalte fakturaer som er klare for å purres eller sendes som inkassovarsel. Klikk på knappen for kolonneoppsett for å redigere fakturalinjen.

1. Sett hake ved aktuelle fakturaer og velg Opprett og send valgte for å sende valgte fakturaer til purring. Velg Opprett og send alle for å sende alle fakturaer i listen til purring.

CS.VisningsbilderPurring.UNI.2.png

 

2. Klikk på de tre kulepunktene på en aktuell faktura og velg Opprett og send dersom du kun ønsker å sende en enkelt faktura. Velg Aktiver purrestopp dersom du ønsker å aktivere purrestopp på den aktuelle fakturaen. Fakturaen vil da legge seg i visningsbildet Faktura med purrestopp.

CS.VisningsbilderPurring.UNI.3.png


3. Klikk i det andre filtreringsfeltet tilhørende visning for å få frem følgende filtreringsalternativer:

CS.VisningsbilderPurring.UNI.4.png

 

Aktive purringer

Her finner du alle purringer som er opprettet og/eller sendt ut til aktuelle kunder. Det er kun purringer som ikke er betalt, eller som er markert som fullført som vises i dette visningsbildet.

1. Sett hake ved aktuelle purringer og klikk på nedtrekkslisten til venstre for Send valgte purringer for å sende eller slette valgte purringer. Klikk i det andre filtreringsfeltet Alle tilhørende visning for å få frem filtreringsalternativene Sendt og Ikke sendt.

CS.VisningsbilderPurring.UNI.5.png

 

2. Klikk på de tre kulepunktene på en aktuell purring og velg Rediger for å endre e-posten purringen sendes til, eller for å legge til renter manuelt. Du kan også velge å forhåndsvise, sende eller slette purringen. Sletter du purringen vil den legge seg i visningsbildet Klar for innkreving. Velg Sett til fullført dersom purringen ikke lenger er aktuell. Purringen legger seg da i visningsbildet Fullførte purringer.

CS.VisningsbilderPurring.UNI.6.png

 

Aktive inkassosaker

Her finner du alle inkassosaker som er opprettet og/eller sendt ut til aktuelle kunder. Det er kun inkassovarsler som ikke er betalt, eller som er markert som fullført som vises i dette visningsbildet. Klikk på kolonnevelgeren for å redigere fakturalinjen.

Merk at for å sende faktura til inkasso, må du ha en aktiv integrasjon mot et inkassoselskap. Dersom du flytter fakturaen til denne flyten i systemet uten en integrasjon, vil det ikke ha en reell betydning og fakturaen blir liggende i flyten uten at den faktisk er sendt til inkasso. Det vil heller ikke være mulig å tilbakestille statusen på fakturaen. Klikk på Eksporter for å eksportere oversikten til Excel.

 

Faktura med purrestopp

Her finner du en oversikt over alle forfalte fakturaer med purrestopp. Klikk på de tre kulepunktene på aktuell faktura og velg Deaktiver purrestopp dersom du likevel ønsker å sende purring på en av fakturaene.

CS.VisningsbilderPurring.UNI.7.png

 

Fullførte purringer

Her finner du en oversikt over alle purringer som er fullført. Klikk deg inn på aktuell faktura i oversikten for å få frem spesifikasjoner om fakturaen. Her finner du informasjon om fakturabeløp, gebyr, renter, restsum og dato for når purringen ble fullført.