Autentisering av utbetaling

Det finnes to måter å godkjenne utbetalinger på: direkte fra regnskapssystemet med regnskapsgodkjente betalinger (RGB), eller ved ettergodkjenning i nettbank.

Noen banker støtter ikke RGB som en metode for å verifisere utbetalinger, og oppsettet for autentisering avhenger dermed av den nåværende løsningen i banken.

Banker uten ettergodkjenning i nettbank

Vi anbefaler å aktivere RGB selv om banken for øyeblikket ikke støtter denne løsningen. Utbetalingsfilene vil fortsatt bli mottatt og behandlet av banken, men brukere som sender utbetalinger må gjennomgå godkjenningsprosedyren i systemet. Dette innebærer å godkjenne med BankID én gang per 90 dager, og mellom disse godkjenningene må utbetalinger bekreftes med to-faktor-autentisering. For mer informasjon om aktivering av RGB på eksisterende autobankavtaler, klikk her.

Banker med ettergodkjenning i nettbank

For disse bankene anbefaler vi at ettergodkjenning i nettbank brukes som autentisering, altså at RGB ikke aktiveres på den aktuelle klienten. Det er opp til den enkelte om man ønsker et ekstra sikkerhetssteg i systemet, men når utbetalinger må ettergodkjennes i nettbank er dette et tilfredsstillende sikkerhetstiltak med tanke på autentisering. Aktivering av RGB vil legge til et ekstra trinn som i utgangspunktet er unødvendig i disse tilfellene.